2594 Lynn Ogden Lane

Tag: Hand Sealer

เครื่องซีลถุงแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

เครื่องซีลถุง เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบรรจุสุญญากาศ เพื่อป้องกันการซึมผ่านของก๊าชออกซิเจนได้เป็นอย่างดี เพราะตัวออกซิเจนเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เกิดเชื้อรา แบคทีเรียในอาหาร ไม่ให้น้ำที่อยู่ด้านในซึมออกหรือป้องกันการซึมนั่นเอง ส่วนคุณประโยชน์เพิ่มเติมคือลดการเหม็นหืน ทำให้คงความสดและยืดอายุการเก็บรักษา ถูกหลักอนามัย สามารถกันเกิดสารปนเปื้อนในอาหารและ คงรสชาติเดิมของอาหาร ยืดอายุของอาหารได้นานกว่า 3-5 เท่า ง่ายต่อการขนส่งโดยที่อาหาร ผัก หรือ ผลไม้ไม่เสียหายและเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า ทำให้ดูดี เรียบร้อย สวยงาม และน่าซื้อไปใช้ ที่สำคัญ มีราคาที่ถูก สามารถแพคได้ด้วยตนเอง

Read More