2594 Lynn Ogden Lane

Blog Details

Home   /   เครื่องซีลถุงแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

เครื่องซีลถุง เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบรรจุสุญญากาศ เพื่อป้องกันการซึมผ่านของก๊าชออกซิเจนได้เป็นอย่างดี เพราะตัวออกซิเจนเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้เกิดเชื้อรา แบคทีเรียในอาหาร ไม่ให้น้ำที่อยู่ด้านในซึมออกหรือป้องกันการซึมนั่นเอง ส่วนคุณประโยชน์เพิ่มเติมคือลดการเหม็นหืน ทำให้คงความสดและยืดอายุการเก็บรักษา ถูกหลักอนามัย สามารถกันเกิดสารปนเปื้อนในอาหารและ คงรสชาติเดิมของอาหาร ยืดอายุของอาหารได้นานกว่า 3-5 เท่า ง่ายต่อการขนส่งโดยที่อาหาร ผัก หรือ ผลไม้ไม่เสียหายและเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า ทำให้ดูดี เรียบร้อย สวยงาม และน่าซื้อไปใช้ ที่สำคัญ มีราคาที่ถูก สามารถแพคได้ด้วยตนเอง

เครื่องซีลถุงจะมีทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้แรงคน มีทั้งแนวตั้ง และแนวนอน มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน หลักในการทำงาน คือ มีลวดความร้อนที่มีไว้สัมผัสกับถุงโดยทำการกดเพื่อให้ถุงมีความร้อนแต่ต้องอยู่ในความร้อนระดับที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายแบบ ล้วนแตกต่างกัน ดังนี้

เครื่องซีลถุงแบบสายพานต่อเนื่อง จะเร็วกว่าแบบมือกดและแบบเท้าเหยียบ เพราะประหยัดค่าแรงได้ 3-8 เท่า ซึ่งใช้กับถุงได้ทุกชนิด อายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องซีลถุงแบบใช้เท้าเหยียบ (Sealing Machine, Foot Switch) ตั้งโต๊ะระบบแม่เหล็กไฟฟ้า คุณภาพสูง หน้าจอเป็นแบบดิจิตอล สั่งการทำงานด้วยฟุคสวิทซ์มีระบบป้องกันเมื่อทำงานผิดพลาด

เครื่องซีลถุงแบบใช้มือกด (Hand Sealing Machine) เหมาะสำหรับซีลถุงพลาสติกทุกชนิด มีมีดคัดในตัว รอยซีลกว้าง ตัวเครื่องทำจากพลาสติกอย่างดี แข็งแรง ทนทานป้องกันไฟรั่วและไม่เป็นสนิม

อุปกรณ์เสริมสำหรับ (Optional Sealing Machine)
อุปกรณ์เสริม หรือส่วนเสริม เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องซีลถุงแบบต่างๆ เพื่อเป็นส่วนเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบเข้ากับตัวเครื่องซีลฯ เพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเสริมการทำงานได้อย่างเต็มที่

เครื่องซีลถุงสุญญากาศ แตกต่างจาก เครื่องซีลปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบทั่วไป นั่นคือ มีการเพิ่มระบบ ซีลสูญญากาศลงไป ก่อนทำการปิดปากถุง (เพราะได้ถูกพัฒนามาจากเครื่องซีลถุงรีดร้อนด้วยขดลวดนั่นเอง) ซึ่งนิยมใช้ถุงพลาสติก เพื่อทำการซีลสูญญากาศ เพื่อให้ขดลวดความร้อนสามารถทำการหลอมละลายเนื้อพลาสติกให้จับตัวกันและปิดปากถุงได้อย่างเรียบสนิท และมีรอยแถบซีลที่สวยงาม

หลักของการซีลสุญญากาศ มี 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  1. การซีลสูญญากาศด้วยระบบห้องปิด (Vacuum Chamber) หลักการคือการทำงานของอากาศในห้องที่ปิดสนิท อากาศไม่สามารถผ่านไปได้ แล้วใช้ท่อเชื่อปั๊มลม เพื่อดูดอากาศออก โดยมีเกจวัดแรงดันภายในห้องเป็นตัวควบคุม ความร้อน เพื่อซีลปิดปากถุง เมื่อทำการซีลปิดปากถุงเรียบร้อยแล้ว ปั๊มลมจะหยุดทำงาน ปล่อยให้อากาศภายในห้องซีลสูญญากาศกลับสู่ภาวะปกติ
  2. การซีลสูญญากาศด้วยระบบลิ้นดูด (Suction Tube) เครื่องแบบนี้ได้รับการออกแบบให้มีความบางพิเศษคู่กับปั๊มดูดอากาศขนาดเล็ก เพื่อสอดลิ้นดูดเข้าไปภายในถุงได้ง่าย โดยเครื่องจะนำลิ้นดูดสุญญากาศเข้าไปภายในถุง เพื่อดูดอากาศออก และจะถูกชักออกอย่างรวดเร็ว และแถบซีลจะปิดลงก่อนที่อากาศจะเข้าไปในถุง เมื่อถึงจุดที่ตั้งค่าไว้ สามารถทำความสะอาดด้วยการถอดซักได้ง่าย อากาศไหลย้อนน้อย

ใครชอบแบบไหนก็ลองหามาใช้กันดูนะคะ เผื่อว่าจะเหมาะกับตนเอง และกิจการของตนเองค่ะ ซึ่งแต่ละแบบจะเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันไป